Family Tree Search.co.za

By | August 9, 2016

Imported from Mac Family Tree. 2. GISA, Vermaas. 3. GISA, Vermaas. . eSAGI, eSAGI. 4. eSAGI, eSAGI. 5. Imported from Mac Family Tree. . GISA, Vermaas. 6.

Johannes was the progenitor (stamvader) of Oosthuizen family in South Africa. He arrived in the Cape from Weert, Holland in 1685. • Doopgetuie: Hy en sy vrou tree op as doopgestuies by die doop van Andries Frans Petrus Oelofse (s/v Marthinus Andries

Imported from Mac Family Tree. 2. Nederduits Hervormde Kerk Doopregister Zeerust, Nederduits Hervormde Kerk Doopregister Zeerust (Nederduits Hervormde Kerk Doopregister Zeerust). 3. DN Walter James Seymore (Death Notice). 4.