Family Holidays Survival Guide Odpowiedzi Longman

By | August 12, 2016

Uzupełnianie luk oraz zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Częśd 3. Tworzenie tekstu pisanego zawiera jedno zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi, polegające na zredagowaniu wypowiedzi pisemnej w formie listu. Dear Examined, czyli Szanowny Zdający

ZADANIE 4: Family holidays survival guide Artykuł z gazety; Dobieranie ZADANIE 7: Krótki tekst użytkowy Wiadomość (wyjście do kina) ZADANIE 1: Rozmowa z odgrywaniem roli (przygotowanie kolacji dla znajomego) ZADANIE 2: Love at first sight